Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów znajduje się w strukturze organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecne Laboratorium jest spadkobiercą Zakładu Technicznego Zabezpieczenia Okrętu Politechniki Szczecińskiej, powstałego w latach siedemdziesiątych XX wieku, którego baza naukowo - badawcza umożliwiła rozwój naukowy wielu pracownikom naukowo - dydaktycznym. Prowadzone były głównie badania palności materiałów dla przemysłu okrętowego i kolejowego. W związku z zapotrzebowaniem przedsiębiorców na akredytowane badania palności materiałów stosowanych zarówno w budownictwie lądowym, okrętownictwie i kolejnictwie, baza laboratorium została rozbudowana i w 1999 roku z inicjatywy dr. Zygmunta Sychty (obecnie dr hab. nauk technicznych) zostało powołane Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów. Dr Zygmunt Sychta - pierwszy kierownik Laboratorium - wraz z zespołem współpracowników: Krystyną Olender, Heleną Iwaszczyńską i Krzysztofem Sychtą wdrożył system zarządzania jakością i doprowadził do uzyskania w 2000 r. akredytacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - obecnie Polskie Centrum Akredytacji. Po przejściu dr. hab. Zygmunta Sychty na emeryturę w 2011 roku, kierownikiem Laboratorium został dr inż. Krzysztof Sychta. We wrześniu 2013 roku funkcję kierownika Laboratorium objęła dr inż. Renata Dobrzyńska.
Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów od 1974 roku posiada Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków oraz od wielu lat znajduje się na publikowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) liście laboratoriów uznanych - International Maritime Organization.