Elastyczny zakres akredytacji!

05.08.2021 r.
Tym razem Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów zaktualizowało swój zakres akredytacji pod innym kątem niż zwykle - stały zakres akredytacji zamieniliśmy na elastyczny. Granice elastyczności dotyczą aktualizacji metod badawczych. Oznacza to przyspieszenie procedury wdrażania rożnych wydań norm danej metody badawczej. Najnowsze wydanie naszego zakresu akredytacji jest dostępne w zakładce Zakres Akredytacji. Lista akredytowanych badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego na razie jest taka sama jak nasz dotychczasowy stały zakres akredytacji, ale wkrótce może się zmienić w zależności od potrzeb.

Odnowiliśmy Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków

09.06.2021 r.
Miło nam poinformować, że Polski Rejestr Statków po raz kolejny zalicza nasze Laboratorium do grona uznanych firm świadczących usługi laboratoryjne w zakresie badań palnościowych. Nowe Świadectwo Uznania jest ważne do 30 marca 2024 roku.
Zapraszamy do współpracy!


Mamy nowy zakres akredytacji! Badania zapalności wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 11925-2:2020

22.04.2021 r.
Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów zaktualizowało swój zakres akredytacji. Jego najnowsze wydanie jest dostępne w zakładce Zakres Akredytacji.
Zapraszamy do współpracy.


Nowa lista laboratoriów uznanych przez IMO

30.09.2019 r.
25 września 2019 r. Międzynarodowa Organizacja Morska wydała dokument SSE.1/Circ.3/Rev.2, w którym wymienia laboratoria badawcze uznane przez Administrację, wykonujące testy ogniowe zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (Kodeks FTP 2010). Nasze Laboratorium również znajduje się na tej liście.

Nasz Certyfikat PCA będzie ważny przez kolejne cztery lata!

10.08.2019 r.
Miło nam poinformować, że Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT przedłużyło ważność Certyfikatu Akredytacji nr AB 304 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji na kolejny czteroletni cykl. Aktualny Certyfikat potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność LBCPM jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 304 (Wydanie 13 z dnia 02.08.2019 r.). Obejmuje ona 31 znormalizowanych metod badań właściwości palnych materiałów stosowanych w budownictwie, okrętownictwie, transporcie morskim i lądowym w określeniu zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiednich przepisów.