Działalność naukowo-badawcza Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów obejmuje:


  • badania właściwości materiałów decydujących o pożarowym zagrożeniu związanym z ich zastosowaniem w obiektach morskich i lądowych zwanych cechami pożarowymi materiałów,
  • badania z zakresu biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej obiektów morskich w ramach programu Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
  • opracowywanie nowych i modyfikacje istniejących metod badań cech pożarowych materiałów oraz kryteriów ich oceny z punktu widzenia stwarzanego zagrożenia pożarowego dla obiektów morskich i lądowych,
  • badania cech pożarowych materiałów w aspekcie ich wykorzystania do ilościowej oceny poziomu zagrożenia pożarowego obiektów technicznych,
  • ekspertyzy i opinie z zakresu ilościowej oceny poziomu zagrożenia  pożarowego obiektów i systemów technicznych.