Zamawiający składa formalne zlecenie na wykonanie badań.
Przy składaniu zamówienia można wykorzystać wzór zlecenia podany na stronie internetowej laboratorium (nie jest to wymóg formalny).

Na życzenie przesyłamy ofertę na wykonanie badań.

Po otrzymaniu próbek do badań spełniających wymagania norm objętych zakresem zlecenia i sprawdzeniu kompletności danych o obiekcie badań (identyfikatorów materiału/wyrobu) laboratorium przystępuje do realizacji zlecenia.

Wyniki z badań/pomiarów przedstawione będą w formie pisemnego sprawozdania z badań i dostarczone Zleceniodawcy na formularzu stosowanym przez Wykonawcę w języku polskim. Na życzenie Zamawiającego sprawozdania z badań mogą być również dostarczone w języku angielskim bez dodatkowych opłat.

Dodatkowych informacji Zamawiający może uzyskać telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.