Każdy nasze sprawozdanie z badań i ocena zgodności wyników z wymaganiami zawiera:


1. Warunki przedruku i kopiowania dokumentu


Właścicielem wyników jest Zamawiający. Laboratorium bez pisemnej zgody Zamawiającego nie udostępnia wyników badań.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości.


2. Warunki ważności sprawozdania z badań


Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.