05.09.2018 r.

Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów ma nowy zakres akredytacji. To już 12 wydanie.  Zakres akredytacji został rozszerzony o metodę badań podatności materiałów na samozagrzewanie – Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC:10/11 Rev.6, 2015, Test N.4. Metoda ta pozwala stwierdzić, czy materiał np. węgiel drzewny spełnia kryteria dla materiałów samozagrzewających określone w Recomendations on the Transport of Dangerous Goods (podrozdział 33.3.1.3.3). Kryteria te są przywoływane również w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa transportu morskiego, drogowego i lotniczego, tzn. w:  Międzynarodowym kodeksie ładunków niebezpiecznych – Kodeks IMDG (p. 2.4.3.2.3.2), Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (p. 2.2.42.1.5) i Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (p. 4.3.2.3).

29.03.2018 r.

Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów odnowiło Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków na kolejne trzy lata. Kontynuujemy ponad czterdziestoletnią tradycję - pierwsze Świadectwo Uznania PRS zostało wydane w 1974 roku. Zakres metod badawczych objętych aktualnym Świadectwem Uznania w zakładce O nas.
Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się produkcją materiałów okrętowych.

01.03.2018 r.

Sekretariat Międzynarodowej Organizacji Morskiej opublikował nowe wydanie listy uznanych laboratoriów (dokument SSE.1/Circ.3/Rev.1 z dnia 16.01.2018 r.).

08.06.2017 r.

Nasze laboratorium od lat należy do grona laboratoriów uznanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Pojawiła się aktualizacja listy laboratoriów uznanych - International Maritime Organization List of Recognized Test Laboratories (SSE.1-Circ.3, 2017).

09.08.2016 r.

Od 5 sierpnia 2016 roku Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów ma zaktualizowany zakres akredytacji PCA. To już 11 wydanie zakresu

29.09.2015 r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów
Dnia 29 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby LBCPM. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli Kanclerz ZUT mgr inż. Jarosław Potaczek, Kierownik Działu Technicznego mgr inż. Anna Marel, Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu dr hab. inż. Maciej Taczała, prof ZUT oraz zaproszeni goście. Swą obecnością zaszczycił nas również dr hab. Zygmunt Sychta pierwszy kierownik Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów, który wraz z zespołem w składzie: Krzysztof Sychta, Krystyna Olender, Helena Iwaszczyńska, podjął się w 1998 roku trudu wdrożenia systemu zarządzania jakością i doprowadził do uzyskania w 2000 r. akredytacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - obecnie Polskie Centrum Akredytacji.
Program uroczystości obejmował przedstawienie przez dr. hab. inż. Ryszarda Getkę, prof. ZUT - Kierownika Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki - historii powstania laboratorium. Następnie Kierownik Laboratorium dr inż. Renata Dobrzyńska przybliżyła obecny zakres działania Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów zgodnie z aktualnym zakresem wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (w sierpniu 2015 r.).
Po oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście mogli zwiedzić nowe pomieszczenia Laboratorium.

08.08.2015 r.

15 LAT LBCPM!
Minęło 15 lat od czasu, kiedy Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów otrzymało od Polskiego Centrum Akredytacji Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 304.
Dziękujemy wszystkim firmom, które współpracowały z nami przez te lata. Liczymy na kontynuację tej współpracy. Jesteśmy gotowi do dalszych działań!

01.06.2015 r.

NOWA SIEDZIBA LABORATORIUM Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów zmieniło swoją siedzibę. Obecnie znajduje się na antresoli hali A (wejście na pierwszym piętrze budynku głównego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu).
Dane adresowe pozostają bez zmian.

15.04.2015 r.

Od 15 kwietnia 2015 roku Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów ma zaktualizowany zakres akredytacji.

26.03.2015 r.

26 marca 2015 r. Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów otrzymało odnowienie Świadectwa uznania Polskiego Rejestru Statków.
Pierwsze świadectwo uznania Laboratorium otrzymało w 1974 roku i od tego czasu jest ono odnawiane co trzy lata.

10.02.2014 r.

Od 10 lutego 2014 roku Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów ma nowy Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 304 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Jest to już ósme wydanie zakresu akredytacji.