Lista badań w ramach zakresu elastycznego do pobrania


Granice elastyczności:
1) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach

Oznacza to, że Laboratorium ma możliwość przeprowadzenia badań według norm badawczych wymienionych w zakresie akredytacji aktualnych, zaktualizowanych lub wg ich poprzednich wydań, po uprzedniej ich weryfikacji zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania.