10.08.2019 r.

Miło nam poinformować, że Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT przedłużyło ważność Certyfikatu Akredytacji nr AB 304 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji na kolejny czteroletni cykl. Aktualny Certyfikat potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność LBCPM jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 304 (Wydanie 13 z dnia 02.08.2019 r.). Obejmuje ona 31 znormalizowanych metod badań właściwości palnych materiałów stosowanych w budownictwie, okrętownictwie, transporcie morskim i lądowym w określeniu zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiednich przepisów.
Zapraszamy do współpracy.

05.09.2018 r.

Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów ma nowy zakres akredytacji. To już 12 wydanie.  Zakres akredytacji został rozszerzony o metodę badań podatności materiałów na samozagrzewanie – Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC:10/11 Rev.6, 2015, Test N.4. Metoda ta pozwala stwierdzić, czy materiał np. węgiel drzewny spełnia kryteria dla materiałów samozagrzewających określone w Recomendations on the Transport of Dangerous Goods (podrozdział 33.3.1.3.3). Kryteria te są przywoływane również w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa transportu morskiego, drogowego i lotniczego, tzn. w:  Międzynarodowym kodeksie ładunków niebezpiecznych – Kodeks IMDG (p. 2.4.3.2.3.2), Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (p. 2.2.42.1.5) i Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (p. 4.3.2.3).

29.03.2018 r.

Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów odnowiło Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków na kolejne trzy lata. Kontynuujemy ponad czterdziestoletnią tradycję - pierwsze Świadectwo Uznania PRS zostało wydane w 1974 roku. Zakres metod badawczych objętych aktualnym Świadectwem Uznania w zakładce O nas.
Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się produkcją materiałów okrętowych.

01.03.2018 r.

Sekretariat Międzynarodowej Organizacji Morskiej opublikował nowe wydanie listy uznanych laboratoriów (dokument SSE.1/Circ.3/Rev.1 z dnia 16.01.2018 r.).